Detajet

Image


Sipas një diskutimi, të cilin e ka organizuar OSBE-ja në veri të Mitrovicës, Agjencinë për Mbrojtje të të Dhënave Personale, me amendamentet e reja të Ligjit për Qasje në Dokumente Zyrtare, e zëvendëson Agjencia për Informimin Privat, e cila është e obliguar ta zbatojë Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Ligjin për Qasje në Dokumente Zyrtare, shkruan sot gazeta Zëri.


Lexo edhe:  Maliqi: Rrezik nga dialogu pa vija të kuqe


Mitrovicë. Institucionet, të cilat nuk e zbatojnë Ligjin për Qasje në Dokumente Zyrtare, do të dënohen prej 3 mijë deri në 10 mijë euro, duke u bazuar në amendamentet e reja të këtij ligji. Gjithashtu Agjencinë për Mbrojtje të të Dhënave Personale, me amendamentet e reja të Ligjit për Qasje në Dokumente Zyrtare, e zëvendëson Agjencia për Informimin Privat, e cila është e obliguar të zbatojë Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Ligjin për Qasje në Dokumente Zyrtare. Kështu është thënë në një diskutim, të cilin e ka organizuar OSBE-ja në veri të Mitrovicës, në të cilin merrnin pjesë përfaqësues të shoqërisë civile, përfaqësues të komunave veriore dhe mediet….(Shkrimin e plotë mund ta lexoni në numrin e sotëm të gazetës “Zëri” si dhe në versionin online me parapagim online.zeri.info)