EkonomiaNews është themeluar në vitin 2015 nga disa gazetarë të profilit të ekonomisë, që të gjithë me përvojë të gjatë në mediat e Kosovës.

© 2020 Ekonomianews.

  Kontakti: [email protected]