Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT Mustafë Hasani, ka nënshkruar dje kontratë me përfaqësuesen e kompanisë ABB Power Grids Zagreb, Nina Dusper-Sushiq, për implementimin e projektit për ndërtim të Nënstacionit të ri në Komunën e Ferizajt.

Ky investim kapital i KOSTT në vlerë prej mbi € 4.7 milionë përveç ndërtimit të nënstacionit të ri në Komunën e Ferizajt parasheh edhe instalimin e transformatorit energjetik me fuqi prej 40 MVA (mega volt amper) në këtë nënstacion.

Implementimi i projektit do të ketë ndikim të theksuar në rritjen e sigurisë dhe të kualitetit të furnizimit me energji elektrike nga aspekti i transmetimit për rajonin e Komunës së Ferizajt duke mundësuar kushte për zhvillim të mëtutjeshëm ekonomik të komunës me rrethinë.

Me rastin e nënshkrimit të kontratës, Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT Mustafë Hasani, theksoi se “zhvillimi i vazhdueshëm i Sistemit të Transmetimit të Kosovës është prioritet i KOSTT dhe ne jemi të përkushtuar që përmes planifikimit zhvillimor afatgjatë dhe investimeve adekuate të ofrojmë shërbime cilësore për shfrytëzuesit e sistemit duke kontribuar kështu në zhvillimin e sektorit të energjisë në Kosovë si shtyllë kryesore e zhvillimit ekonomik dhe social në vend.”

Nga momenti i fillimit të punimeve, implementimi i projektit parashihet që të përfundojë në afat prej 24 muajsh,