Kryeministri i Republikës së Kosovës, z. Avdullah Hoti, ka pritur sot në takimin përfaqësueset e Grupit të Grave Deputete të Kosovës, znj. Vlora Limani- Hajnuni, znj.Teuta Haxhiu dhe znj. Besa Ismaili, me të cilat ka biseduar për respektimin e të drejtave të grave në shoqërinë tonë.

Kryeministri Hoti ka nënvizuar rëndësinë për mbështetjen ekonomike të grave në biznes, duke theksuar se fuqizimi ekonomik dhe pavarësia financiare e grave është njëra ndër format konkrete të mbështetjes afatgjate për krijimin e mundësive të barabarta dhe realizimin e barazisë së plotë gjinore.

Përfaqësueset e Grupit të Grave Deputete të Kosovës para Kryeministrit Hoti kanë ngritur shqetësimet që kanë të bëjnë me respektimin e të drejtave të grave, parandalimin e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje, si dhe plotësimin e legjislacionit në mbështetje të realizimit të barazisë gjinore.

Kryeministri Hoti, është zotuar se Qeveria e Kosovës do të vazhdojë angazhimin konkret në përditësimin, plotësimin dhe miratimin e legjislacionit të nevojshëm për të parandaluar dhe evituar dhunën në familje dhe dhunën ndaj grave, si dhe për të fuqizuar shërbimet sociale, rehabilitimin dhe risocializimin e të gjitha viktimave të dhunës.