Detajet

Të gjithë ata që punojnë në sektorin publik në Kosovë do të kenë ndryshime në pagat e tyre të dhjetorit. Shumica prej tyre do t’i marrin me rritje.


Pagat e renditura në këtë infografikë janë pagat bazë dhe nuk përfshijnë kompensimet shtesë si puna jashtë orarit ose rrezikshmëria.


Me Ligjin e ri, Presidenti do të paguhet 2 mijë e 390 euro, ndërsa kryeministri 2 mijë e 151 euro. Shikoni listën e plotë:


Image