Faqja e internetit eBay ka vërejtur një rritje masive të çmimeve të pajisjeve teknologjike të viteve ‘80 dhe ‘90.

Ja cilët janë dhjetë celularët dhe shifrat që ofrohen momentalisht për to:

Mobira Senator -1,500 £;

Motorola DynaTAC 8000X-250 £;

Nokia 8800-300 £;

Nokia 9000 Communicator-500 £;

Motorola 3200-250 £;

Motorola StarTAC 130-240 £;

Nokia 8810-500 £;

Nokia 8850-400 £ dhe

Nokia 7280-270 £.