10.10.2019

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Ferizaj

1.

Nga TS 110/6 kV Hani i Elezit – Dalja 6kV Glloboqica (Kodi:40000002)   do të ndërprehet:

NS  6/0.4kV Te Meliqët (Kodi:40000002014)  prej orës 10:00 deri në ora 14:00

NS  6/0.4kV TS lagjëja e re – H.Elezit (Kodi:40000002016)  prej orës 10:00 deri në ora 14:00

NS  6/0.4kV TS Seqisht (Kodi:40000002017)  prej orës 10:00  deri në ora 14:00

NS  6/0.4kV TS Seqisht 2 Kuka (Kodi:40000002018)  prej orës 10:00  deri në ora 14:00

NS  6/0.4kV TS Koliqi gurëthyes (Kodi:40000002019)  prej orës 10:00  deri në ora 14:00

NS  6/0.4kV TS Krivenik (Kodi:40000002020)  prej orës 10:00  deri në ora 14:00

NS  6/0.4kV TS Gur i Bekuar  (Kodi:40000002041)  prej orës 10:00  deri në ora 14:00

Vendet: Seqishtë, Krivenikë dhe Gurthyesit Gur i Bekuar.

Arsyeja: Pastrimi trasese, ndërrimi  izolatorëve dhe shtrëngim i përҫuesve.

2.

Nga TS 110/35/10 kV Lipjan do të ndërprehet:

Dalja 10kV QMI  (Kodi:41000011)  prej orës 10:00  deri ne ora 13:00

Vendet: Atlantik grup, Univerziteti Fama, Solid, Buqaj SH.P.K, Potera, Baki Automobil, Viva Fresh, Hospital Kosova.

Arsyeja: Ndërrimi i ndërprerësit.

 3.

Nga TS 110/35/10 kV Lipjan do të ndërprehet:

Dalja 10kV Shkolla e Mesme (Kodi:41000010)  prej orës 13:00  deri ne ora 16:00

Vendet: Lipjan.

Arsyeja: Ndërrimi i ndërprerësit.

 

Gjilan

 1.

Nga TS 35/10kV Lladovë  do të ndërprehet:

Dalja 10kV Pasjan (Kodi: 61066013)  prej orës 10:00  deri në ora 14:00

Vendet: fshatrat: Lladovë, Llashticë dhe Pasjan.

Arsyeja: Pastrimi i trasesë, mirëmbajtje preventive, ndërrimi i shtyllave, izolatorëve dhe shtrëngimi i përçuesve.

Nga NS 35/10kV Gjilani I do të ndërprehet:

Dalja 10kV Uglari (Kodi: 60060016)   nga ora 10:00 deri 10:30 dhe nga ora 14:30 deri në 15:00

NS 10/0.4kV Malisheva e Muhaxherëve (Kodi: 60060016151)  prej orës 10:00  deri në ora 15:00

Vendet: fshatrat: Dobrsinë, Bilincë, Sllubicë, Llovcë dhe Kokaj.

Arsyeja: ndërrimi i trasformatorit dhe ormanit.

Mitrovicë

 1.

Nga TS 110/10(20) kV Ilirida (ish Shupkovci) – Dalja 10kV Shala (Kodi: 71074001)   do të ndërprehet:

NS 10/0.4kV Bare – TS Ramizi (Kodi: 71074001025)  prej orës 10:00  deri në ora 14:00

NS 10/0.4kV Bajgor lagj.Beqiri – Fejzullahu  (Kodi: 71074001026)  prej orës 10:00  deri në ora 14:00

NS 10/0.4kV Bajgor Shkolla(Kodi: 71074001027)  prej orës 10:00  deri në ora 14:00

NS 10/0.4kV Bajgor Istrefi (Kodi: 71074001028)  prej orës 10:00  deri në ora 14:00

NS 10/0.4kV Bajgor Lagj.Uka (Kodi: 71074001029)  prej orës 10:00  deri në ora 14:00

NS 10/0.4kV Bajgor Musovit (Kodi: 71074001030)  prej orës 10:00  deri në ora 14:00

NS 10/0.4kV Kovaqicë (Kodi: 71074001031)  prej orës 10:00  deri në ora 14:00

NS 10/0.4kV Lupqe (Kodi: 71074001032)  prej orës 10:00  deri ne ora 14:00

NS 10/0.4kV Kaqandoll Shkolla (Kodi: 71074001033)  prej orës 10:00  deri ne ora 14:00

NS 10/0.4kV Bajgor Fabrika e ujit (Kodi: 71074001054)  prej orës 10:00  deri ne ora 14:00

NS 10/0.4kV Bajgor (Kodi: 71074001056)  prej orës 10:00  deri ne ora 14:00

Vendet: Bare, Bajgora, Kovaqica, Kaqanolli.

Arsyeja: Pastrimi i trasesë, ndërrimi I izolatorëve dhe shtrëngimi i përҫuesve.

Pejë

1.

Nga TS 35/10 kV Peja II do të ndërprehet:

Dalja 10kV Rugova (Kodi: 50051006)  prej orës 10:00  deri në ora 14:00.

Vendet: Rugova: Llazi, Shtupeqi i Madh, Llotove, Pepaj, Koshutan, Shkrel, Bogë, Stankaj, Hagjaj, Kuqishtë 1, Drelaj 2, Bregu Kuqishtë.

Arsyeja: Pastrimi I trasesë, ndërrimi I izolatorëve dhe shtrëngimi i përҫuesve.

2.

Nga TS 35/10kV Klina do të ndërprehet:

Dalja 10kV Jagoda  (kodi 52056006) nga ora 10:00 deri në ora 14:00min.

Vendet: Fshati Jagodë, Budisallcë, Stublla, Lutogllava, Tersteniku .

Arsyeja: Montimi i kabllove Terodal.

3.

Nga TS 35/10kV Klina do të ndërprehet:

Dalja 10kV Zajmi (kodi 52056004) nga ora 10:00 deri në ora 14:00.

Vendet: Videjë, Polc, Zajm, Drenoc, Pjetërq, Dugajevë, Bokshiq, Grabanicë, Dollovë, Qeskovë, Kpuz, Volljakd dhe  Sferkë.

Arsyeja: Montimi i kabllove Terodal.

Prishtinë

1.

Nga TS 35/10 kV Koliq do të ndërprehet:

Dalja 10kV Grashicë – Radoshevc(Kodi: 14016001)  prej orës 10:00  deri ne ora 14:00

Vendet: Grashticë dhe Radashec.

Arsyeja: Pastrimi i trasesë, shtërngimi i përçueseve, ndërrimi i isolatorëve të demtuar, përforcimi dhe ndërrimi i shtyllave të dëmtuara.

 

Prizren

 1.

Nga TS 35/10 kV Pirana do të ndërprehet:

Dalja 10kV Krusha e Madhe (Kodi: 30034011)  prej orës 10:00  deri ne ora 14:00

Vendet: Krushë e Madhe, Krushë e Vogël, Randobravë, bizneset: Seperacioni. “10Maji”, Seperacioni. “Agimi”, Sep. “Isa Rexhepi”, Seperacioni. “Arbëria”, Seperacioni. “Kag-Asfallt” dhe N.P.T “Soni-Com”.

Arsyeja: Pastrimi i trasesë, ndërrimi i izolatoreve dhe shtrëngimi i perҫuesve.

Nga TS 110/35/10 kV Prizreni 1 do të ndërprehet:

Dalja 10kV Rahoveci (Kodi: 30000015)  prej orës 09:00  deri ne ora 09:15 dhe nga ora 11:00 deri në 11:15min.

Vendet: Euro Graniti, Atmaxha I, Atmaxha II, Tupeci I, Tupeci II, Tupeci III, Landovica, Tulltorja I, Tulltorja

Arsyeja: Ndarja e urave (pikës ndarëse) të degëzimit me TS-at 10/0.4kV  «Kompania MDK Landovicë” dhe “Graniti Deponija”

3.

Nga Dalja 10kV Rahoveci (Kodi: 30000015) do të ndërprehet:

NS 10/0.4kV Kompanija MDK Landovic (kodi 30000015051) nga ora 09:00 deri në ora 11:15min.

NS 10/0.4kV TS Granit Deponija(kodi 30000015040) nga ora 09:00 deri në ora 11:15min.

Vendet: Kompanija DMK  dhe Granit Deponija

Arsyeja: Shtrëngimi i përçuesve, ndërrimi i izolatorëve dhe pastrimi trasesë në degëzimin kah Deponia.

Gjakovë

 1.

Nga TS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet:

Dalja 10kV Cërmjani (Kodi: 80080012)  prej orës 10:00  deri ne ora 14:00

Vendet: fshatrat: Bardhaniq, Bare e Madhe, Bec, Bërdosana, Cermjan, Doblibarë, Gërgoc, Jabllanicë, Kodrali, Krlan, Meqe, Netiç, Rashkoc, Vraniq, Zhabel, Zhdrellë.

Arsyeja: Ngritja dhe montimi I shtyllave betonit ne Bec, Pastrim i trases

11.10.2019

Njoftime për projekte investive

 

 Prishtinë

1.

Nga TS 220/35/10(20)kV Podujeva do të ndërprehet:

Dalja 10kV Livadicë (kodi 14000011) nga ora 09:00 deri në ora 12:00

Vendet: Dumnicë, Shtedim, Mirovc, Livadicë dhe Dogana.

Arsyeja: montimi i shtyllave, konzollave, izolatorëve, përçuesit dhe elementeve të tjera te tensionit të mesëm në projektin Lot 4-Podujevë në nënprojektin (Shtedim 3 Te Nysreti).

 2.

Nga TS 220/35/10(20)kV Podujeva do të ndërprehet:

Dalja 10kV Fshatrat 1 (kodi 14000009) nga ora 12:00 deri në ora 14:00

Vendet: Sekiraqa, Poterët, Qershijat, Kamerollët, Sekiraqa 1, Sekiraqa 2, Sekiraqa 3, Kunushefc 1 dhe 2, Buricë, Gllamnik dhe Llapashticë e Ulët.

Arsyeja: Kyçja e transformatorit të ri.

 11.10.2019

Punime nga palët e treta

 

Prizren

1.

Në  TS 35/10kV Prizren 4  do të ndërprehet:

Dalja 10 kV  Zjarrfikesat  (Kodi:30033011)  prej orës 17:00-17:15 dhe 19:45-20:00

Vendet: Zjarrfikesat, rr.Zara, rr.Zanat, rr.Xhemjal Beqiq, rr.Gjeravica, rr.Bajo Topulli, rr. Ibrahim Lutfiu, rr. Fejzi Susuri dhe rr.William Walker.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i ndërprësit.

2.

Në  TS 35/10kV Prizren 4  do të ndërprehet:

TS 10/0.4 kV  Shtrumfat (Kodi:30033011003)  prej orës 17:00-20:00

Vendet: rr. Zara, rr. Zanat dhe rr. Xhemjal Beqiqi.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i ndërprerësit.

The post Njoftime nga KEDS për punimet në rrjet appeared first on Epoka e Re.