Raporti i fundit nga Forumi Ekonomik Botëror, i cili zbuloi se me ritmin aktual do të duhen 135 vjet që burrat dhe gratë të arrijnë barazinë gjinore dhe 268 vjet për të marrë të njëjtën pagë për punë të ngjashme.

Raporti i bën jehonë shqetësimeve të ngritura nga politikëbërësi i Bankës së Anglisë S. Tenreyro në lidhje me ndikimin e Covid-19 në karrierën e grave.

Ndërsa Covid-19 ka përshpejtuar automatizimin, bllokimet kanë goditur më shumë sektorët e mbizotëruar nga gratë dhe i kanë lënë gratë të bëjnë më shumë punë shtëpiake, duke ulur produktivitetin e tyre.

Përqindja e grave në profesione ka vazhduar të rritet. Një hulumtim i veçantë nga faqja e internetit e vendeve të punës LinkedIn zbuloi se gratë kishin më pak të ngjarë të punësoheshin për role drejtuese, duke përmbysur progresin dy vjeçar.

Një zgjidhje mund të jetë “punësimi i bazuar në aftësi”, ku rekrutuesit përqendrohen në shfaqjen e kandidatëve potencialë sesa përvojën e tyre të drejtpërdrejtë të punës dhe kualifikimet zyrtare. Masa të tilla janë të nevojshme në sektorë si teknologjia. Vetëm 14% e njerëzve në kompjuterin cloud janë femra.

Gratë gjithashtu janë prapa burrave, për sa i përket pjesëmarrjes politike në fuqinë punëtore në disa vende të mëdha. Gratë mbajnë vetëm rreth një të katërtën e vendeve parlamentare dhe pak më shumë se një të pestën e pozicioneve ministrore në të gjithë botën. Sidoqoftë, boshllëqet gjinore në arsim dhe shëndetësi janë mbyllur pothuajse.

WEF u bëri thirrje udhëheqësve të biznesit dhe politikëbërësve që të fusin barazinë gjinore në planet e tyre për rimëkëmbjen ekonomike nga pandemia. /BLOOMBERG