Ekspertët e Bankës Botërore  kanë  planin më të mirë për të hartuar skemën e  garancisë sovrane, duke theksuar këtu që  plani më i mirë është  lehtësimi financiar për kreditim i konsumatorit, të cilët kanë qenë të përjashtuar nga marrja e kredive për shkak të nivelit koleteral shumë të lartë . Garantimi id dhënies së kredive  është i rëndësishëm në një treg kur marrja e kredive norme në treg ka dështuar  për shkak të privimit që u bëhet bizneseve  të pamundur financiarisht.

Operatorët nga sektori privat  e konsiderojnë të rëndësishëm por edhe shprehen të shqetësuar për transparencën dhe  fuqizimin që duhet të sjellin skema për dhënien e kredive pa koleteral, duke i konsideruar si shumë të nevojshme në këto momente  rrënimi.

Një përmbledhje funksionale e institucionale mbi mundësitë e konfigurimit është duke u realizuar aktualisht nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë mbështetur nga Banka Botërore. Një numër agjencish po vlerësohen duke peshuar avantazhet dhe disavantazhet e secilës mundësi në kontekstin e kostos dhe kohës duke shmangur copëtimin e mëtejshëm të zhvillimeve aktuale të kuadrit financiar.

Duhen marrë sa më parë këto veprime  pasi sistemi bankare, përbën një sfidë për MSME në Shqipëri. Bizneset e vogël dhe të mëdha mund të arrijnë potencialin e duhur, vetëm nëse ata do të  ata do të fitojnë financiarisht për të dhënë më pas shërbimet e kërkuara për ecuri të  linjë ekonomike në vend. Sektori financiar i Shqipërisë renditet në vendin e 102-të nga 141 vendndodhja në Raportin Global të Konkurrencës së Forumit Ekonomik Botëror 2019.

Kredia për sektorin e shitjeve private të bëra vetëm 33 produkte të tregut ka pësuar rënie, duke reflektuar nivele shumë të nivelit të internësimit për kredi marrje. MSME – Shtylla Kurrizore e Ekonomia Shqiptare. Hendeku i përgjithshëm i financave të MSME në Shqipëri raportohet  sa  9% i PBB-së. Sektori bankar shqiptarët është i pa qëndrueshëm dhe kamatat  në nivel tepër të lartë.