Të gjithë ata qytetarë që kërkojnë të rivlerësojnë pasuritë e paluajtshme me tatim 3% do të kenë afat deri më 31 dhjetor 2020. Me propozim të Këshillit të Ministrave, Parlamenti i Republikës së Shqipërisë ka bërë disa ndryshime të ligjit 90/2019 “Për rivlerësimin e pasurive të paluajtshme” datë 9.07.2020. Ndryshimi i ligjit shtyn afatin e […]

The post Zgjatet afati i rivlerësimit të pasurive të paluajtshme appeared first on Shekulli.