Komuna e Podujevës ka publikuar emrat e mësimdhënësve të pranuar në konkurset e hapura nga Drejtoria e Arsimit, shkruan .

Dy mësimdhënës janë pranuar për lëndën e Matematikës, dy për lëndën e Fizikës dhe një për lëndën e TIK-ut.

Në konkursin për mësimdhënës për Matematikë janë pranuar Leonarda Durmishi – Feta dhe Feti Sinani.

Në konkursin për mësimdhënës për Fizikë janë pranuar Maldrita Sejdiu dhe Fatbardh Gashi.

Kurse, për lëndën e TIK-ut është pranuar Rasim Aliu.

Ditë më parë, Drejtoria e  Arsimit ka hapur edhe konkurse tjera për mësimdhënës.

/