Konkurs Për Punëtor Në Komunën E Podujevës

konkurs-per-punetor-ne-komunen-e-podujeves

Komuna e Podujevës ka hapur një konkurs të ri për një punëtor, shkruan .

Sipas faqes komunale, konkursi është i hapur për  Specialistë të Përgjithshëm të Tatim/Taksave apo mbledhjes të të ardhurave.

“Arsimimi i kërkuar: Diplomë/a të studimeve universitare me të paktën 180 kredi/ECTS apo ekuivalente me to,

Drejtimi Drejtësi/ Ekonomik (pavarësisht nga specialiteti)

  • Kualifikime të posaçme formale:
  • Përvoja e punës e kërkuar: Së paku 2 (dy) vite përvojë pune në fushën për të cilën zhvillohet procedura për plotësimin e pozitës së lirë të punës”, thuhet në njoftim.

Duke klikuar këtu, mund t’i shihni të gjitha kriteret dhe mënyrën e aplikimit për këtë konkurs në komunën e Podujevës./  

Kontakti: [email protected]