Komuna e Podujevës ka njoftuar se edhe qytetarë të komunave tjera po kanë destinacion Podujevën për t’i kryer shërbimet, pasi kjo e fundit nuk gjendet në grevë, shkruan .

Për këtë, Drejtoria e Administratës ka përgatitur një listë në të cilët theksohen në mënyrë takstative këto shërbime.

Njoftimi i plotë:

Duke u mbështetur në faktin që shumica e Komunave në Republikën e Kosovës janë në grevë, qytetarët e Komunave të tjera kanë gjetur si adresë Komunën e Podujevës për të pranuar shërbime të gjendjes civile.

Andaj, me qëllim të sqarimit për qytetarët e Komunave të tjera se cilat shërbime mund të merren në Komunën e Podujevës, Drejtoria e Administratës ka përgatitur një listë në të cilët theksohen në mënyrë takstative këto shërbime.

Të gjitha shërbimet e theksuara më poshtë ofrohen nga Komuna e Podujevës për qytetarët e Komunave të tjera nëse të njëjtat gjinden ne Sistemin e Gjendjes Civile:

• Certifikata e Lindjes;

• Ekstrakti i Lindjes;

• Certifikata e Kurorëzimit;

• Certifikata e Statusit Martesor;

• Certifikata e Shtetësisë;

• Certifikata e Bashkësisë Familjare;

• Certifikata e Vendbanimit;

• Vërtetimi nga Arkivi;

• Certifikata e Vdekjes

Zyra për Marrëdhënie me Publikun dhe Informim

23.09.2022, Podujevë